بورس احمدی نژاد؛ بورس روحانی

ترنج نیوز:

عصر
ایران؛ علیرضا باغانی –
بازار
سهام فردا در شرایطی وارد آخرین هفته فروردین ماه می شود که شاخص بورس از اول سال
تاکنون ۱٫۲ درصد رشد را نشان می دهد.

خوش
بینی به بورس ۹۶ از روزهای پایانی سال گذشته در ذهن سرمایه گذاران ایجاد شد و این
خوش بینی همگام با اقداماتی همچون تعیین دامنه نوسان روزانه ۱۰ درصد برای برخی سهم
ها و استراتژی بازگشایی نماد های متوقف سبب شد تا رشد تدریجی سهام در بورس اتفاق
بیفتد و البته در هفته گذشته ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه سبب شد تا رشد
بازار سرمایه اندکی هم شتاب به خود بگیرد.

جدول
زیر روایتگر ارزش هفتگی معاملات سهام از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا بیست و سوم فروردین
ماه است:

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

۱٫۲۹۱ میلیارد تومان

هفته اول فروردین

۴۶۳ میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

۷۳۰ میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

۳۲۷ میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

۲٫۱۰۷ میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

۸۶۸ میلیارد تومان

همان
طور که مشاهده می کنید ارزش معاملات خرد که متغیر مهمی در تشخیص وضعیت بازار
سرمایه است در هفته سوم فروردین ماه افزایش چشمگیری داشته و این رشد در حالی است
که یک روز معاملاتی این هفته تعطیل رسمی بوده است و اگر به وضعیت ارزش معاملات در
هفته های معاملاتی سال قبل هم نگاهی بیندازیم متوجه می شویم که ارزش معاملات حدود
۹۰۰ میلیارد تومانی هفته سوم فروردین تفاوت معناداری با بیشتر هفته های معاملاتی
سال ۱۳۹۵ دارد.

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول شهریور

۱٫۵۱۶ میلیارد تومان

هفته اول شهریور

۶۱۳ میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

۱٫۳۴۴ میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

۵۴۸ میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

۸۹۳ میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

۴۶۷ میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

۱٫۷۸۱ میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

۴۶۵ میلیارد تومان

هفته اول مهر

۱٫۶۴۷ میلیارد تومان

هفته اول مهر

۸۳۵ میلیارد تومان

هفته دوم مهر

۱٫۸۶۳ میلیارد تومان

هفته دوم مهر

۱٫۲۱۱ میلیارد تومان

تجمیع هفته سوم و چهارم مهر

۲٫۶۵۶ میلیارد تومان

تجمیع هفته سوم و چهارم مهر

۱٫۰۱۰ میلیارد تومان

هفته اول آبان

۳٫۳۹۱ میلیارد تومان

هفته اول آبان

۱٫۱۴۶ میلیارد تومان

هفته دوم آبان

۱٫۸۵۹ میلیارد تومان

هفته دوم آبان

۱٫۱۸۳ میلیارد تومان

هفته سوم آبان

۲٫۳۵۵ میلیارد تومان

هفته سوم آبان

۹۸۷ میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

۲٫۹۹۰ میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

۹۸۲ میلیارد تومان

هفته اول آذر

۱٫۴۰۸ میلیارد تومان

هفته اول آذر

۵۱۴ میلیارد تومان

هفته دوم آذر

۱٫۱۸۱ میلیارد تومان

هفته دوم آذر

۴۷۸ میلیارد تومان

هفته سوم آذر

۲٫۲۸۰ میلیارد تومان

هفته سوم آذر

۸۹۱ میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

۱٫۸۶۶ میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

۶۱۵ میلیارد تومان

هفته پنجم آذر

۱٫۲۸۲ میلیارد تومان

هفته پنجم آذر

۳۴۶ میلیارد تومان

هفته اول دی

۱٫۸۱۱ میلیارد تومان

هفته اول دی

۴۸۵ میلیارد تومان

هفته دوم دی

۲٫۱۷۸ میلیارد تومان

هفته دوم دی

۴۵۳ میلیارد تومان

هفته سوم دی

۱٫۲۴۵ میلیارد تومان

هفته سوم دی

۴۴۱ میلیارد تومان

هفته چهارم دی

۲٫۳۰۶ میلیارد تومان

هفته چهارم دی

۶۵۰ میلیارد تومان

هفته اول بهمن

۱٫۶۶۱ میلیارد تومان

هفته اول بهمن

۵۹۷ میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

۱٫۷۴۹ میلیارد تومان

هفته دوم بهمن

۷۵۰ میلیارد تومان

هفته سوم بهمن

۲٫۰۲۸ میلیارد تومان

هفته سوم بهمن

۶۲۹ میلیارد تومان

هفته چهارم بهمن

۵٫۳۴۲ میلیارد تومان

هفته چهارم بهمن

۶۲۷ میلیارد تومان

هفته اول اسفند

۱٫۸۵۰ میلیارد تومان

هفته اول اسفند

۶۴۷ میلیارد تومان

هفته دوم اسفند

۲٫۱۵۵ میلیارد تومان

هفته دوم اسفند

۷۲۶ میلیارد تومان

هفته سوم اسفند

۲٫۳۵۱ میلیارد تومان

هفته سوم اسفند

۶۲۷ میلیارد تومان

هفته چهارم اسفند

۴٫۲۹۰ میلیارد تومان

هفته چهارم اسفند

۶۴۹ میلیارد تومان

رشد
تدریجی بازار سهام در هفته های گذشته به مذاق برخی مخالفان دولت خوش نیامده و این
رشد را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دانسته اند.نگارنده هم هیچگاه منکر
تاثیرگذاری انتخابات ها بر اوضاع بورس نبوده ام،به عنوان مثال قبل از انتخابات ۹۲
هم شاهد رشد بورس بودیم و بعد از آن هم یک رشد هیجانی را نظاره گر بودیم؛یا در
انتخابات مجلس در زمستان ۹۴ بازار سهام رشد خوبی را داشته است.

در
واقع در انتخابات های مختلف بورس به آمدن و رفتن دولت ها و افراد واکنش های مختلف
و متفاوتی نشان داده است ، اما این رشد لزوما تصنعی و ناشی از مداخله دولت ها
نیست.استدلال نگارنده برای این که دولت ها در بالا بردن بورس در آستانه برگزاری
انتخابات ها نقشی ندارند یا دارای کمترین نقش هستند این است که با مکانیزم های
موجود این قدر همه چیز در بازار سهام شفاف است و ورودی و خروجی نقدینگی قابل رصد و
ارزیابی است که عملا جورکردن هزینه تبلیغات انتخابات ها یا مثبت کردن تصنعی بازار
و لو نرفتن این اقدام ، کار ساده ای نیست.ضمن این که اگر دولت یازدهم این توانایی
را داشت که بورس را این گونه مثبت کند چرا در طول ۴ سال گذشته و درست زمانی که همه
سهامداران از درد زیان در بورس ناله می کردند و نفرین هایی را نثار این دولت می
کردند نتوانست حتی برای یک روز بازار سهام را مثبت کند.

لذا به
نظر می رسد بازار سهام بزرگتر از این ها شده که دولت ها بتوانند براحتی آن را مثبت
یا منفی کنند و اگر این گونه نبود الان روحانی با افتخار عکس شاخص های بالارفته
بورس در دوران خود را به همه نشان می داد!

خیلی
زود دیر می شود!

در یکی
از گروه های تلگرامی مهدی ساسانی فعال حقیقی بازار سرمایه در توصیه ای خطاب به جامعه
سهامداری نوشته است : گارد این روزهای بازار سرمایه گارد کاملا صعودی است.

به وضوح
می شود قدرت پولی که در بازار حکم فرمایی می کند را در برخی گروه ها و نماد ها دید.
البته این منطقی است که تمام گروه ها با تقاضا روبرو نشده و شاید نشوند و یا این که
قدرت صعود در برخی از نماد ها بیش از بقیه باشد.

اما نکته
مهم اینجاست که این بازار فعلی با شرایط موجود شاید همان بازاری باشد که ماه ها قبل
انتظارش را می کشیدید.

یعنی فرصتی
برای استفاده از موج های صعودی که ایجاد شده است.

البته بدیهی
هم هست ، در ابتدا و حتی میانه راه خیلی ها نمی خواهند تغییر روند ها را قبول کنند؛
جناح می گیرند، مقابله می کنند، سفته بازی می نامند، زودگذر تعبیر می کنند، حبابی می
خوانند و به دنبال علت و معلول رشد ها می گردند!

اما مثل
همیشه برنده کسی است که جسور باشد.

تحلیل کند
،به جمع بندی برسد، حد ضرر بگذارد و وارد میدان شود و به سهمی که می خرد اجازه پیشروی
در سود بدهد.

تمام تلاشش
را بکند که از موقعیت به دست آمده نهایت بهره را ببرد.

این کاملا
واضح است که در پایان هر روند صعودی اصلاح داریم و خریدارانی که در انتهای روند خرید
می کنند ضرر خواهند کرد ، پس سعی کنید خریدار آخر نباشید.

این گونه
نباشد که آن قدر تعلل کنید تا به انتها برسد این روند موجود و شما تازه در انتهای آن
به فکر سرمایه گذاری افتاده باشید!

از بازار
کنونی نهایت بهره را ببرید ، گاهی فرصت ها زود به اتمام می رسند و باید تا دور بعدی
باز منتظر بمانید.

بورس
احمدی نژاد بهتر بود یا روحانی!؟

یکی از
فاکتورهای تاثیر گذار بر شرایط بورس تورم است. در شرایطی که تورم افزایش پیدا می
کند سرمایه گذاران از دست دادن هر فرصت سرمایه گذاری را به دلیل کاهش ارزش پول یک
هزینه می پندارند و هر چقدر تورم شتاب بیشتری داشته باشد، التهاب سرمایه گذاری
بیشتر می شود. طبیعی است که در چنین شرایطی پول از بانک ها رخت بر می بندد و به
سمت بازارهای جذاب تر حرکت خواهد کرد.موید این گفته بازارهای بورس ، مسکن ، دلار و طلا در سال های ۹۱ و ۹۲
می باشد و شاید سال های زیادی طول بکشد تا آن رونق مداوم سال های ۹۱ و ۹۲ دوباره
به بازار بورس باز گردد. البته اگر آن رونق بورس را در کنار کاهش ارزش ريال قرار
دهیم، جذابیت ها آهسته رنگ خواهند باخت.

سیاوش
صبور تحلیل گر بنیادی در تحلیلی از وضعیت شاخص بورس و تورم در دولت های احمدی نژاد
و روحانی نوشته است:شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که به عنوان مقیاسی از تورم مورد
توجه است در ابتدای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد (سال ۸۴) عدد ۳۶ را نشان
می دهد، در دوره دوم ریاست جمهوری وی (سال ۸۸) این رقم به ۷۳ رسید و در زمان تحویل
دولت به حسن روحانی شاخص از ۱۷۵ هم فراتر رفت و این در حالی بود که تورم سال های
۹۱ و ۹۲ به ۳۰ و ۳۴ درصد مطابق آمار رسمی بانک مرکزی رسید.

فارغ
از خطاهای موجود در نحوه محاسبه شاخص و تغییر فرمول آن در همین دوره در خرداد ماه
۸۴، شاخص بورس در حوالی ۱۳ هزار واحد قرار داشت و در زمان انتخابات ۸۸ شاخص کل
بورس به سختی در حوالی ۱۰ هزار واحد آبروداری کرد. پس از آن در دوره دوم ریاست
جمهوری احمدی نژاد شاخص حدودا ۴۵ هزار واحدی تحویل دولت جدید شد و این در شرایطی
بود که در ۴ ساله دوم (۸۸-۹۲) شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به عنوان معیاری از
تورم حدود ۲٫۴ برابر شده بود و بورس متاثر از تورم و دلار و در ماه های پایانی
دولت به واسطه خوش بینی به آینده مورد اقبال خریداران قرار گرفت.

بورس احمدی نژاد؛ بورس روحانی

در ۶
ماهه نخست از ۴ سال فعالیت دولت حسن روحانی، بورس شرایط رویایی داشت و پس از آن با
افت و رکودی کم سابقه مواجه شد اما با این حال در یک دوره ۴ ساله با رشد بیش از ۷۰
درصدی از ۴۵ هزار واحد تا محدوده ۷۸ هزار واحد کنونی افزایش یافت و در مقابل شاخص
بهای کالا و خدمات از ۱۷۵ واحد به نزدیکی ۲۴۸ واحد در پایان سال ۹۵ رسید که رشد ۴۰
درصدی را نشان می دهد. (در حالت تورم نقطه به نقطه شاخص از ۱۷۵ به ۲۶۲ واحد افزایش
یافت.)

و اینک
نمایشگاه دهم…

دهمین
نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه موسوم به فاینکس ۲۰۱۷ امروز در محل برگزاری نمایشگاه
های بین اللملی تهران گشایش می یابد.بر اساس آمار اعلام شده بیش از ۳۰۰ بنگاه
اقتصادی در این رویداد سمبلیک حضور پیدا کرده اند.

یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی
و امور بین الملل سازمان بورس و رئیس شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه در خصوص
آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین‌ المللی بورس، بانک
و بیمه گفت: تاکنون مساحتی بالغ بر ۳۴۰۰۰ متر مربع به فاینکس ۲۰۱۷ اختصاص یافته که
۱۵۰۰۰ متر مربع آن فضای مفید است
.

رئیس شورای اطلاع‌ رسانی
بازار سرمایه از حضور بیش از
۲۸۰
شرکت در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه خبر دا
ده است.

یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی
و امور بین الملل سازمان بورس و رئیس شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه، در خصوص
آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین‌ المللی بورس، بانک
و بیمه گفت: تاکنون مساحتی بالغ بر ۳۴۰۰۰ متر مربع به فاینکس ۲۰۱۷ اختصاص یافته که
۱۵۰۰۰ متر مربع آن فضای مفید است
.

به گفته رئیس شورای اطلاع‌رسانی
بازار سرمایه؛ حضور بیش از ۲۰۰ شرکت اصلی به همراه بیش از ۸۰ زیر مجموعه در این
نمایشگاه قطعی شده و از ۱۵۰۰۰ متر مربع فضای مفید موجود، بیش از ۱۴ هزار متر مربع
شامل غرفه‌ های ارکان بورس، کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور
سرمایه گذاری، موسسات اعتباری و مالی، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکت های
پذیرفته شده در بورس و بیمه ها جانمایی شده است
.

فلاح همچنین به برنامه‌ های
نهایی شده “ایران فاینکس ۲۰۱۷” اشاره کرد و اذعان داشت: این نمایشگاه با
حضور شخصیت های سیاسی، مقامات اقتصادی، کارشناسان و متخصصین افتتاح خواهد شد و با
توجه به اهمیت ابعاد بین‌المللی آن، شرایط حضور و بازدید میهمانان خارجی از غرفه‌
های مختلف مهیا شده است
.

مدیر روابط عمومی و امور بین
الملل سازمان بورس با بیان این که دهمین دوره نمایشگاه بین‌ المللی بورس، بانک و
بیمه ۲۶ الی ۲۹ فروردین سال جاری برابر با ۱۵ الی ۱۸ آوریل ۲۰۱۷، در نمایشگاه بین‌
المللی تهران برگزار می‌ شود، دلایل تغییر تاریخ برگزاری فاینکس ۲۰۱۷ را برشمرد و
عنوان کرد: شرایط مطلوب آب و هوایی در فروردین ماه، فاصله زمانی با تاریخ برگزاری
مجامع شرکت ها و حضور بیشتر مخاطبین خارجی در مارچ و آوریل از دلایل تغییر زمان
برگزاری این نمایشگاه بود.

مشاور رئیس سازمان بورس
تاکید کرد: مهمترین هدف برگزاری فاینکس ۲۰۱۷ فرهنگ سازی است و معمولا مراکز آموزشی
و تخصصی در فصل تابستان فعال نیستند که با تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه، امکان
حضور بیشتر آن ها فراهم شد، در نتیجه دپارتمان های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری
دانشگاه‌ ها می‌ توانند با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای صنعت مالی
و مدیران بخش های مختلف آشنا شوند و به تبادل نظر بپردازند.

فلاح ادامه داد: با همت و
تلاش روابط عمومی سازمان بورس، هماهنگی‌ های لازم برای حضور انجمن‌های علمی مانند
انجمن مالی اسلامی، انجمن علوم مالی ایران و انجمن مهندسی مالی به عمل آمده و
همچنین برای برگزاری کرسی‌ های آزاد اندیشی اقتصادی، با دانشگاه های مهم کشور
مکاتبات لازم انجام شده است
.

مشاور رئیس سازمان بورس
همچنین برنامه‌ های نهایی شده دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
را برشمرد و گفت: در فاینکس ۲۰۱۷ دومین رویداد استارتاپ‌ های مالی ایران، خاورمیانه
و شمال آفریقا برگزار خواهد شد
.

وی افزود: معرفی استارتاپ‌
ها به نهادها و سازمان های حامی و سرمایه‌ گذار و تامین مالی این پیشروهای
اقتصادی، از اهداف برگزاری دومین رویداد بزرگ استارتاپی کشور است. به علاوه این که
برگزاری این نمایشگاه فرصتی مناسبی در اختیار دانش آموختگان، کارآفرینان و استارتاپ
ایجاد و زمان انتظار و هزینه ورود به بازار کار را برای آنها کاهش می‌ دهد
.

مدیر روابط عمومی و امور بین
الملل سازمان بورس ادامه داد: با توجه به نام گذاری سال جدید از سوی رهبر معظم
انقلاب و تاکید ایشان به اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال و نقش شرکت های کوچک و
متوسط و دانش بنیان در پیشبرد این امر مهم، مشارکت آن ها در این رویداد بین المللی
هدف گذاری شده و در این نمایشگاه حضور خواهند داشت
.

وی با اشاره به این که تلاش
شده برگزاری این نمایشگاه با جذابیت همراه باشد گفت: در حاشیه این رویداد بین
المللی، نمایشگاه کاریکاتور با محور اصلی بازار سرمایه و همچنین مسابقه بورس کاپ
اجرا می شود
.

وی هدف از برگزاری بورس کاپ
را افزایش جذابیت و آشنایی عموم جامعه با ساز و کار بازار سرمایه دانست و بیان
کرد: بورس کاپ در واقع شبیه ساز بورس است و در این بازی، بازدیدکنندگان در گروه
های چند نفره، بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با هم مسابقه می دهند
.

فلاح با اشاره به این که از
اهداف مهم برگزاری ایران فاینکس ۲۰۱۷ فرهنگ سازی و آموزش و معرفی آخرین دستاوردهای
بازار سرمایه به مخاطبین است عنوان کرد:برای برگزاری کارگاه های تخصصی در هر سه
حوزه بورس، بانک و بیمه و همچنین برپایی غرفه کودک و نوجوان به منظور فرهنگ سازی،
آموزش و اطلاع رسانی، برنامه ریزی های لازم انجام شده و همچنین “دالان فرهنگ
سازی” به عنوان راهنمای ورود مخاطبین به بازار مالی طراحی شده است
.

رئیس شورای اطلاع رسانی
بازار سرمایه در پایان سایر برنامه‌ های هدف گذاری شده در این نمایشگاه را برشمرد
و عنوان کرد: با توجه به تلاش بی وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمایه و نقش آن ها در
توسعه این بازار، برای رفاه اصحاب رسانه طی برگزاری این نمایشگاه غرفه ستاد خبری
فعال خواهد بود
.

وی افزود: رونمایی از کتب
مالی از جمله تاریخچه بازار سرمایه، انجام مصاحبه‌ های اختصاصی با مدیران بیمه‌
ها، بانک ها و ارکان بازار سرمایه، برگزاری نشست های تخصصی جانبی در غرفه‌ ها،
ایجاد فضای مذاکرات دو طرفه و اطلاع‌ رسانی روزانه و تقدیر از مشارکت کنندگان و
حامیان مالی نمایشگاه از دیگر برنامه های فاینکس ۲۰۱۷ است.

*روزنامه نگار اقتصادی و
کارشناس بازار سرمایه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *