تداوم مناقشات دریایی چین


کشتی های گارد ساحلی چین حضور نسبتاً مستمر خود را در اطراف صخره های آبی واقع در دریای چین جنوبی که مالزی ادعای مالکیت بر آن را دارد، حفظ کرده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *