تصویب قانون تسریع تخریب منازل فلسطینیانِ مقیم شهرهای عربی


کنست قانون تسریع تخریب منازل فلسطینیانِ مقیم شهرهای عربی در اراضی اشغالی تصویب کرد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *