تظاهرات ضدنژادپرستی در ایتالیا


هزاران نفر در ایتالیا در اعتراض به نژاد پرستی دست به اعتراض زدند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *