دومین تظاهرات سراسری فرانسویان بر ضد اصلاحات اقتصادی دولت


دومین تظاهرات سراسری فرانسویان بر ضد اصلاحات اقتصادی دولت این کشور برپا شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *