لغو طرحهای ميلياردی در عربستان به دليل قيمت پايين نفت


عربستان به خاطر کاهش بهای نفت مجبور شده است پروژه های اقتصادی چند میلیاردی خود را لغو کند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *