محکومیت سکوت مجامع جهانی در برابر کشتار فوعا و کفریا


مردم سوریه سکوت مجامع بین المللی در برابر کشتار کودکان مظلوم سرزمین شان را محکوم کردند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *