هشدار فائو در مورد کمبود شدید مواد غذایی در کره شمالی


سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد کره شمالی با کمبود شدید غذا به علت بدترین خشکسالی در این کشور در طول ۱۶ سال گذشته روبه رو است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *