تفاوتهای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی
سرگرمی
ماشین لباسشویی ————————————————– تقویت حافظه ————————————————– شومینه الکلی ————————————————– گرین کارت ————————————————– مانتو ————————————————– تور آنتالیا ————————————————– آموزش تعمیرات …