روحانی در گفتگوی تلویزیونی: وقتی مردم احساس می کنند شرایط بهتر می شود گاهی اوقات تاثیر منفی در اقتصاد کشور می گذارد/ رفع تحریم ها از ۲ ماه دیگر
اخبار
“تحریم تجاری سابقه داشت. تحریم نفتی هم در عراق سابقه داشت. تحریم هوشمند در لیبی سابقه داشت اما تجربه بانکی …