اپل آیدی
موبایل
سلام اونایی که اپل دارند سه دسته هستند ١.تازه اپل خریدند ٢.خیلی وقت هست دارند ولی استفاده اآنچنان از اپل …